Asan Aç

Əlillik və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu

Burada əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunması haqqında ətraflı məlumatlar yer almışdır.
Burada sosial-psixoloji və sosial-pedaqoji xidmətlər və onların göstərilməsinin məqsəd və vəzifələri haqqında qısa, lakin vacib olan məlumatlar ilə tanış ola biləcəksiniz.
Burada əlilliyin hansı formalarının olduğu, kimlər üçün nəzərdə tutulduğu və müraciət prosesi haqqında qısa, lakin vacib olan məlumatlar ilə tanış ola biləcəksiniz.
Burada istehsalatda bədbəxt hadisə, onun nəticələri, qazanılmış peşə xəstəlikləri və ödənişləri haqqında qısa, lakin vacib olan məlumatlar ilə tanış ola biləcəksiniz.

© 2022 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi