Asan Aç

Satınalmalar

DOST Agentliyi tərəfindən minivan tipli nəqliyyat vasitəsinin satınalınması

24 may 2024

Satınalan təşkilatın adı: "DAYANIQLI VƏ OPERATİV SOSİAL TƏMİNAT AGENTLİYİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

Müsabiqənin nömrəsi: 85469

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305817761

Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı ş., İ.Qutqaşınlı 86.

Satınalma predmeti: Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi tərəfindən minivan tipli nəqliyyat vasitəsinin satınalınması.

Ümumi məlumat

25101500 Sərnişin motorlu nəqliyyat vasitələri

Ehtimal olunan qiymət: 141.836,00 AZN

Müsabiqənin dərc edilmə tarixi və vaxtı: 24.05.2024    18:22

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 02.07.2024   16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 02.07.2024   16:00

İştirak haqqı: 250.00 AZN

 

Təchizatçılar təklifləri təqdim etmək üçün istifadə haqqı və iştirak haqqı ödəməlidirlər. Təchizatçıların sayının üçdən az olmasına görə satınalmanın baş tutmadığı hallar istisna olmaqla, iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İstifadə haqqı: 25 AZN

 

Təchizatçılar tərəfindən satınalmalarda əlaqəli sənədləri görmək üçün istifadə haqqı ödənilir. İstifadə haqqı bir satınalmada iştirak etmək və ya müddətli abunəlik seçmək ilə ödənilə bilər. Ödənilmiş istifadə haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

 

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri):

Əliyeva Sücayət

Aparıcı mütəxəssis

sucayat.f.aliyeva@sosial.gov.az

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi