Asan Aç

Satınalmalar

DOST Agentliyi tərəfindən maarifləndirici və sosial mövzulu videoçarxların satın alınması

5 iyun 2024

Ümumi məlumat

Satınalan təşkilatın adı: "DAYANIQLI VƏ OPERATİV SOSİAL TƏMİNAT AGENTLİYİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

Müsabiqənin nömrəsi: 86372

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305817761

Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı ş., İ.Qutqaşınlı 86.

Satınalma predmeti: Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyi tərəfindən maarifləndirici və sosial mövzulu videoçarxların satın alınması.

Təsnifat kodu: 45111600 Proyektorlar və təchizat

Müsabiqənin dərc edilmə tarixi və vaxtı: 05.06.2024 17:08

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 10.07.2024 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 10.07.2024 16:00

İştirak haqqı: 29.99 AZN

 

Təchizatçılar təklifləri təqdim etmək üçün istifadə haqqı və iştirak haqqı ödəməlidirlər. Təchizatçıların sayının üçdən az olmasına görə satınalmanın baş tutmadığı hallar istisna olmaqla, iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İstifadə haqqı: 25 AZN

 

Təchizatçılar tərəfindən satınalmalarda əlaqəli sənədləri görmək üçün istifadə haqqı ödənilir. İstifadə haqqı bir satınalmada iştirak etmək və ya müddətli abunəlik seçmək ilə ödənilə bilər. Ödənilmiş istifadə haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

 

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri):

Aysel İlyasova

Böyük mütəxəssis

aysel.m.ilyasova@sosial.gov.az

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi