Asan Aç

Functional supportive service

Hansı funksional yardımçı xidmətlər mövcuddur?

 

Bank xidmətləri

Mərkəzlərdə bankların təklif etdiyi bütün növ xidmətlər haqqında ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür. Əlavə olaraq, aşağıdakı xidmətlər göstərilir:

 

Notariat xidmətləri

Hər bir “DOST” mərkəzində notariat xidmətləri təşkil edilmişdir və burada “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq bütün növ notariat xidmətləri təklif olunur.
Notariat xidmətləri ödənişli əsaslarla həyata keçirilir və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10-cu və “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 29-cu maddələrinə əsasən notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumu və göstərilən xidmətə görə haqq nəzərdə tutulmuşdur.

 

Xüsusi terminallar vasitəsilə göstərilən xidmətlər

Bütün “DOST” mərkəzlərində xüsusi terminallar quraşdırılmışdır və bu terminallar vasitəsilə aşağıda qeyd olunan xidmətlərdən istifadə etmək mümkündür:

 

Tərcümə xidmətləri

Hər bir “DOST” mərkəzində bütün növ sənədlərin dövlət dilinə və ya dövlət dilindən digərinə tərcümə edilməsi ilə bağlı xidmətlər göstərilir.

 

Functional ancillary services

What functional support services are available?

 

Banking services

The centers provide detailed information on all types of services offered by banks. In addition, the following services are provided:

 

Notary services

Notary services are organized in each “DOST” center and all types of notarial services are offered here in accordance with the Law of the Republic of Azerbaijan “On Notaries”.

Notarial services are provided on a paid basis and in accordance with Articles 10 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On State Duty” and Article 29 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Notaries”, a state fee for notarial acts and a fee for services provided.

 

Services provided through special terminals

All DOST centers have special terminals and can use the following services:

 

Translation services

Each DOST center provides services for the translation of all types of documents into the state language or from one state language to another.

 

You need to know:

No payment is required other than the state duties provided by the legislation.

© 2023 DOST - Agency for Sustainable and Operational Social Security