Asan Aç

Sosial sığorta ödəmələri

Sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə aşağıdakı sığorta ödəmələri verilir:

  • Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən əmək (sosial sığorta) pensiyaları; 
  • könüllü (əlavə) sosial sığorta əsasında əmək pensiyalarına əlavələr; 
  • əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövr üçün);
  • hamiləliyə və doğuma görə müavinət;
  • uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət;
  • qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatana qədər uşağa qulluqla əlaqədar müavinət;
  • dəfn üçün müavinət;
  • sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi üzrə xərclərinin tam və ya qismən ödənişi.

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi