Asan Aç

Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində dəstək göstərilməsi (məsləhət və məlumat verilməsi, təlimlər keçirilməsi və biznes planların hazırlanması)

1. Xidmətin adı
Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində dəstək göstərilməsi (məsləhət və məlumat verilməsi, təlimlər keçirilməsi və biznes planların hazırlanması)
2. Xidmətin məzmunu

Bu xidmət özünüməşğulluğun təşkili çərçivəsində məsləhətlərin və məlumatların verilməsi, özünüməşğulluq istiqamətinin seçilməsinə və özünüməşğulluğun təşkilinə kömək edilməsi, özünüməşğulluğun təşkili üçün biznes-planın hazırlanmasına köməklik göstərilməsi, o cümlədən təlimlərin keçirilməsi, şəxsin özünüməşğulluğun təşkilinə hazırlıqlı olmasının qiymətləndirilməsi, seçilmiş özünüməşğulluq istiqamətinin təşkili üçün işsiz şəxslərə natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlakın özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı münasibətləri əhatə edir. İşsiz və mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran şəxslərin  özünüməşğulluğunun təşkili bu xidmətin əsas mahiyyətini təşkil edir.

3. Xidmətin aid olduğu təsnifat
 • Əmək və məşğulluq
4. Xidməti həyata keçirən dövlət qurumunun adı
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST Agentliyi)
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi (Agentlik)
5. Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət qurumunun adı
  6. Xidmətin hüquqi əsası
  • “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”
  • “Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli  387 nömrəli Fərmanı
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Nizamnaməsi”
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 avqust tarixli 343 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsdən geri alınmış əmlakın açıq hərracda satılması Qaydası”
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 13 may tarixli 168 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun təşkili Qaydası”
  7. Xidmətin həyata keçirilmə formaları
  • Xidmət yerinə şəxsən gəlməklə
  • Özünəxidmət (Elektron sistemlər vasitəsilə)
  8. Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması
  • Elektron qaydada
  • Çağrı mərkəzi vasitəsilə
  • SMS vasitəsilə
  • Yerində (şifahi və ya yazılı)
  9. Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi

  Şəxsin özünüməşğulluğa cəlb olunması və ya özünüməşğulluğa cəlb olunmadan imtina edilməsi barədə qərar qəbul edilir.

  10. Xidmət istifadəçisi barədə məlumat
  • Fiziki şəxslər
  11. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, xidmət haqqı, xidmət ödənişli olduqda ödənilmə üsulları

  Müddət

  20 dəqiqə

  Xidmət haqqı

  Ödənişsiz

  12. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti
  • Elektron qaydada 7/24
  • Digər hallarda iş günlərində iş saatları ərzində
  13. Xidmətin göstərilmə yeri
  • Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları
  • “DOST” mərkəzlərinin inzibati binaları
  14. Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları
  • Sənədlərin natamamlığı
  • Hüquqi əsasın olmaması
  15. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması
  • Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
  • Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin daimi və ya müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi - Kağız daşıyıcıda (Əsli və ya notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti)
  16. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar
  • Agentliyinin yerli qurumuna və ya “DOST” mərkəzinə müraciət edən işaxtaran və işsiz şəxs (bundan sonra – şəxs) götürdüyü sıra nömrəsinə uyğun olaraq  müvafiq masaya yaxınlaşır.
  • Məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi nəticəsində iş axtarışı və münasib məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi məqsədilə avtomatlaşdırılmış qaydada tərtib edilmiş fərdi məşğulluq proqramında qeyd edilmiş ardıcıllıq və müddətlər nəzərə alınmaqla, şəxsə özünüməşğulluğun təşkili ilə bağlı ətraflı məlumat verilir.
  • Məsləhət və məlumatlar işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 619 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın forması”na uyğun olaraq, fərdi məşğulluq proqramının hazırlanması üçün aparılan məsləhət xidmətləri zamanı, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub digər məşğulluğu olmayan şəxslərə isə işaxtaran kimi qeydiyyata alınan zaman verilir.
  • Şəxsə məsləhət və məlumatlar verildiyi tarixdən etibarən 10 (on) iş günü müddətində təlimə cəlb olunma ilə bağlı bildiriş həmin şəxsin işsiz və ya işaxtaran  kimi Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində qeydiyyata alındığı zaman yaradılmış elektron kabinetində yerləşdirilir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərilir.
  • Şəxslər özünüməşğulluq istiqamətinin seçilməsi və özünüməşğulluğun təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 13 may tarixli 168 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun təşkili Qaydası”nın 3.3-cü bəndinə uyğun olaraq Agentlik tərəfindən təşkil olunan təlimlərə cəlb olunurlar.
  • Şəxsin özünüməşğulluğun təşkilinə hazırlıqlı olmasının qiymətləndirilməsi məqsədilə təlim bitdikdən sonra 5 (beş) iş günü müddətində hazırladığı biznes-planı elektron kabinetində yerləşdirməlidir.
  • Qiymətləndirmə Agentliyin yerli qurumunun və ya “DOST” mərkəzinin müəyyən etdiyi vaxtda və yerdə biznes-planların elektron kabinetə yerləşdirildiyi tarixdən 30 (otuz) iş günü müddətində, 3 nəfərdən ibarət (sədr və iki nəfər üzv) tərkibdə yaradılan müvafiq yerli komissiyalar (bundan sonra – Komissiya) tərəfindən həyata keçirilir.
  • Komissiya Agentliyin yerli qurumlarını və “DOST” mərkəzlərini məlumatlandırmaqla aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir və 5 (beş) iş günü müddətində həmin qərarı şəxsin elektron kabinetində yerləşdirir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərir:
  • - özünüməşğulluğa cəlb edilir;
  • - özünüməşğulluğa başlamağa hazır deyildir, yenidən təlimlərdə iştirak hüququ vardır;
  • Şəxsin özünüməşğulluğunun təşkili edilməsi prosesinə başlanılması uyğun hesab olunarsa, özünüməşğulluğun təşkili üzrə istiqamət seçilir.
  • Şəxsin seçdiyi özünüməşğulluq istiqamətinin təşkili üçün ona “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada satın alınmaqla və “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Daşınar Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmaqla müqavilə əsasında natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlak verilir.
  • Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxslə Xidmət yeri arasında 1 (bir) il müddətinə müqavilə imzalanır. Əmlak barədə bütün məlumatlar, o cümlədən həmin əmlakın növünə, dəyərinə, keyfiyyətinə və kəmiyyətinə, mənşəyinə, avadanlıqların texniki göstəricilərinə dair məlumatlar, habelə həmin əmlakın foto və video görüntüləri, təhvil-təslim aktları müqaviləyə əlavə edilir. Müqavilə imzalandıqdan sonra ən geci 10 (on) iş günü müddətində müqavilədə nəzərdə tutulmuş əmlak təhvil-təslim aktı əsasında özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsə verilir.
  • Əmlakın verilməsi barədə müqavilə bağlanıldıqdan sonra 5 (beş) iş günü müddətində özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxs seçilmiş özünüməşğulluq istiqamətinə uyğun olaraq ailə kəndli təsərrüfatı kimi uçota durmalı və ya fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçməli və bu barədə məlumatı elektron kabinetində yerləşdirməlidir.
  • Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxs yaşayış yerini və (və ya) ona verilmiş əmlakdan istifadə yerini dəyişdikdə, bu barədə məlumatı 10 (on) iş günü müddətində elektron kabinetində yerləşdirməlidir.
  • Seçilmiş özünüməşğulluq istiqamətinin təşkili üçün əmlak verilənədək özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin məşğul şəxs olduğu aşkar edildikdə, ona əmlakın verilməsinin və özünüməşğulluğuna kömək göstərilməsinin dayandırılması haqqında 5 (beş) iş günü müddətində Agentliyin yerli qurumları və “DOST” mərkəzləri tərəfindən qərar qəbul edilir, onun elektron kabinetində yerləşdirilir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərilir.
  17. Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar
  • Agentliyinin yerli qurumuna və ya “DOST” mərkəzinə müraciət edən işaxtaran və işsiz şəxs (bundan sonra – şəxs) götürdüyü sıra nömrəsinə uyğun olaraq  müvafiq masaya yaxınlaşır.
  • Məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi nəticəsində iş axtarışı və münasib məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi məqsədilə avtomatlaşdırılmış qaydada tərtib edilmiş fərdi məşğulluq proqramında qeyd edilmiş ardıcıllıq və müddətlər nəzərə alınmaqla, şəxsə özünüməşğulluğun təşkili ilə bağlı ətraflı məlumat verilir.
  • Məsləhət və məlumatlar işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 619 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın forması”na uyğun olaraq, fərdi məşğulluq proqramının hazırlanması üçün aparılan məsləhət xidmətləri zamanı, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub digər məşğulluğu olmayan şəxslərə isə işaxtaran kimi qeydiyyata alınan zaman verilir.
  • Şəxsə məsləhət və məlumatlar verildiyi tarixdən etibarən 10 (on) iş günü müddətində təlimə cəlb olunma ilə bağlı bildiriş həmin şəxsin işsiz və ya işaxtaran  kimi Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində qeydiyyata alındığı zaman yaradılmış elektron kabinetində yerləşdirilir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərilir.
  • Şəxslər özünüməşğulluq istiqamətinin seçilməsi və özünüməşğulluğun təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 13 may tarixli 168 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun təşkili Qaydası”nın 3.3-cü bəndinə uyğun olaraq Agentlik tərəfindən təşkil olunan təlimlərə cəlb olunurlar.
  • Şəxsin özünüməşğulluğun təşkilinə hazırlıqlı olmasının qiymətləndirilməsi məqsədilə təlim bitdikdən sonra 5 (beş) iş günü müddətində hazırladığı biznes-planı elektron kabinetində yerləşdirməlidir.
  • Qiymətləndirmə Agentliyin yerli qurumunun və ya “DOST” mərkəzinin müəyyən etdiyi vaxtda və yerdə biznes-planların elektron kabinetə yerləşdirildiyi tarixdən 30 (otuz) iş günü müddətində, 3 nəfərdən ibarət (sədr və iki nəfər üzv) tərkibdə yaradılan müvafiq yerli komissiyalar (bundan sonra – Komissiya) tərəfindən həyata keçirilir.
  • Komissiya Agentliyin yerli qurumlarını və “DOST” mərkəzlərini məlumatlandırmaqla aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir və 5 (beş) iş günü müddətində həmin qərarı şəxsin elektron kabinetində yerləşdirir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərir:
  • - özünüməşğulluğa cəlb edilir;
  • - özünüməşğulluğa başlamağa hazır deyildir, yenidən təlimlərdə iştirak hüququ vardır;
  • Şəxsin özünüməşğulluğunun təşkili edilməsi prosesinə başlanılması uyğun hesab olunarsa, özünüməşğulluğun təşkili üzrə istiqamət seçilir.
  • Şəxsin seçdiyi özünüməşğulluq istiqamətinin təşkili üçün ona “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada satın alınmaqla və “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Daşınar Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınmaqla müqavilə əsasında natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlak verilir.
  • Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxslə Xidmət yeri arasında 1 (bir) il müddətinə müqavilə imzalanır. Əmlak barədə bütün məlumatlar, o cümlədən həmin əmlakın növünə, dəyərinə, keyfiyyətinə və kəmiyyətinə, mənşəyinə, avadanlıqların texniki göstəricilərinə dair məlumatlar, habelə həmin əmlakın foto və video görüntüləri, təhvil-təslim aktları müqaviləyə əlavə edilir. Müqavilə imzalandıqdan sonra ən geci 10 (on) iş günü müddətində müqavilədə nəzərdə tutulmuş əmlak təhvil-təslim aktı əsasında özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsə verilir.
  • Əmlakın verilməsi barədə müqavilə bağlanıldıqdan sonra 5 (beş) iş günü müddətində özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxs seçilmiş özünüməşğulluq istiqamətinə uyğun olaraq ailə kəndli təsərrüfatı kimi uçota durmalı və ya fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçməli və bu barədə məlumatı elektron kabinetində yerləşdirməlidir.
  • Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxs yaşayış yerini və (və ya) ona verilmiş əmlakdan istifadə yerini dəyişdikdə, bu barədə məlumatı 10 (on) iş günü müddətində elektron kabinetində yerləşdirməlidir.
  • Seçilmiş özünüməşğulluq istiqamətinin təşkili üçün əmlak verilənədək özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxsin məşğul şəxs olduğu aşkar edildikdə, ona əmlakın verilməsinin və özünüməşğulluğuna kömək göstərilməsinin dayandırılması haqqında 5 (beş) iş günü müddətində Agentliyin yerli qurumları və “DOST” mərkəzləri tərəfindən qərar qəbul edilir, onun elektron kabinetində yerləşdirilir, poçt ünvanına və SMS-lə mobil telefonuna göndərilir.
  18. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları
  • “e-sosial” portalı
  • Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi
  19. Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi
  • Qismən elektronlaşdırılıb
  20. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi
  • Qismən avtomatlaşdırılıb

  © 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi