Asan Aç

Peşəyönümü məsləhətlərinin verilməsi

1. Xidmətin adı
Peşəyönümü məsləhətlərinin verilməsi
2. Xidmətin ID nömrəsi
05-04-12-00
3. Xidmətin aid olduğu təsnifat
 • Məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər
4. Xidməti həyata keçirən dövlət qurumunun adı
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
5. Xidmətin hüquqi əsası

1. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 266 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi Qaydası”

6. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları
 • Xidmət yerinə şəxsən gəlməklə
 • Özünəxidmət (Elektron sistemlər vasitəsilə)
 • Poçt vasitəsilə
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • "DOST" mərkəzləri
 • Elektron sistemlər
8 Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • Şəxsən
9. Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları
  10. Xidmət istifadəçisi barədə məlumat
  • Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
  • Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
  • Əhali: Vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşamaq hüququ olan)
  11. Xidmətin icrasını təmin edən Nazirliyin struktur qurumu
  • DMA
  12. Xidmətin həyata keçirilməsinin ümumi müddəti
  • saat
  13. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti
  1
  14. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
  • saat
  15. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
  1
  16. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
  • saat
  17. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
  1
  18. DOST operatoru tərəfindən xidmətin icra müddəti üzrə standart (dəqiqə ilə)
  1
  19. Xidmət haqqı
  • Ödənişsiz
  20. Xidmətin göstərilmə yeri
  • "DOST" mərkəzi
  • Regional "DOST" mərkəzi
  • "DOST" filialı
  21. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması
  • Şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi
  22. Xidmət üzrə addımlarla təlimat (DOST modeli)
  1. "DOST" mərkəzinə müraciət edən işaxtaran və işsiz şəxsə məşğulluq istiqaməti üzrə növbə götürür.
  2. Növbəsinə uyğun olaraq məşğulluq istiqaməti üzrə müvafiq masaya yaxınlaşır.
  3. Müraciət edən şəxs tələb olunan sənədi sosial agentə təqdim edir.
  4. Sosial agent işaxtaran və işsiz şəxsə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 266 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi Qaydası”na uyğun olaraq peşəyönümü məsləhət xidməti göstərir.
  5. "DOST" mərkəzində peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilməsi üçün audio, video materiallardan, əyani vəsaitlərdən və psixometrik testlərdən istifadə olunmaqla, fərdi və ya qrup şəklində 20 dəqiqəlik söhbət və 45 dəqiqəlik interaktiv məlumatlandırma aparıla bilər.
  23. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları
  • “e-sosial” portalı
  • Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi
  24. MEİS-in strukturuna daxil olan altsistemlər
  • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi
  • "Əmək və Məşğulluq" altsistemi
  25. Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi
  • Qismən elektronlaşdırılıb
  26. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi
  • Avtomatlaşdırılmayıb

  © 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi