Asan Aç

Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın ləğv edilməsi

1. Xidmətin adı
Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın ləğv edilməsi
2. Xidmətin ID nömrəsi
05-04-05-00
3. Xidmətlər üzrə təsnifat
 • Məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər
4. Xidməti həyata keçirən struktur bölmənin adı
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
5. Xidmətin hüquqi əsası

1. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 25 iyul tarixli 327 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşaxtaran və işsiz şəxslərin qeydiyyata alınması Qaydası”

6. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları
 • Şəxsən
 • Özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə
 • Poçt vasitəsilə
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • "DOST" mərkəzləri
 • Elektron sistemlər
8 Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • Şəxsən
 • Özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə
 • Poçt vasitəsilə
9. Xidmətin nəticəsində imtina əsasları
 • Sənədlərin natamamlığı
 • Hüquqi əsası yoxdur
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Əhali: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
 • Əhali: Əcnəbilər (daimi yaşamaq hüququ olan)
 • Əhali: Vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşamaq hüququ olan)
11. Xidmətin icrasını təmin edən Nazirliyin struktur qurumu
 • DMA
12. Xidmətin həyata keçirilməsinin ümumi müddəti
 • gün
13. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti
5
14. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
 • dəqiqə
15. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
20
16. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
 • gün
17. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
5
18. DOST operatoru tərəfindən xidmətin icra müddəti üzrə standart (dəqiqə ilə)
20
19. Xidmət haqqı
 • Ödənişsiz
20. Xidmətin göstərilmə yeri
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
21. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər
 • Şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi
22. Xidmət üzrə addımlarla təlimat (DOST modeli)

Vətəndaşların işaxtaran kimi qeydiyyata alınması:

 1. "DOST" mərkəzinə müraciət edən şəxs məşğulluq istiqaməti üzrə növbə götürür.
 2. Növbəsinə uyğun olaraq məşğulluq istiqaməti üzrə müvafiq masaya yaxınlaşır.
 3. Müraciət edən şəxs tələb olunan sənədləri sosial agentə təqdim edir.
 4. Şəxs “Əmək və Məşğulluq” altsistemində işaxtaran kimi qeydiyyata alınır və bu barədə məlumat “Əmək və Məşğulluq” altsistemi tərəfindən işaxtaranın elektron kabinetində yerləşdirilir və mobil nömrəsinə göndərilir.

 

Vətəndaşların işsiz kimi qeydiyyata alınması:

İşaxtaran şəxsin işsiz şəxs kimi qeydiyyatı zamanı sosial agent tərəfindən aşağıdakı tədbirlər görülür:

 • şəxsin məşğulluğu ilə bağlı məlumatların yoxlanılması məqsədilə “Əmək və Məşğulluq” altsistemi üzərindən “Məşğul şəxslərin reyestrində” axtarış aparılır.
 • şəxsin məşğulluğu ilə bağlı “Məşğul şəxslərin reyestrində” məlumat aşkar olunduqda, şəxsin işsiz şəxs kimi qeydiyyata alınmasından imtina olunması haqqında məlumat verilir.
 • şəxsin məşğulluğu ilə bağlı “Məşğul şəxslərin reyestrindən” məlumat aşkar olunmadıqda, şəxsə “Məşğulluq haqqında” Qanunun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq münasib iş təklif edilir.
 • münasib işin təklif olunmadığı təqdirdə şəxsin işsiz kimi qeydiyyata alınması barədə qərar qəbul edilir və “Əmək və Məşğulluq” altsistemində təsdiq edilir.

Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın ləğv edilməsi:

İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılma və qeydiyyatın ləğv edilməsi “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq həyata keçirilir.

23. Xidmət zamanı istifadə edilən informasiya sistemləri (resurslar və məlumatlar)
 • e-sosial.az
 • MEİS (Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi)
24. MEİS-in strukturuna daxil olan altsistemlər
 • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi
 • “Qeyri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya ehtiyatı
 • "Əmək və Məşğulluq" altsistemi
25. Xidmətin elektronlaşdırlma dərəcəsi
 • Tam
26. Xidmətin avtomatlaşdırılma dərəcəsi
 • Avtomatlaşdırılmayan

© 2023 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi