Asan Aç

Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən təqaüdün təyin edilməsi

1. Xidmətin adı
Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən təqaüdün təyin edilməsi
2. Xidmətin ID nömrəsi
02-04-07-00
3. Xidmətlər üzrə təsnifat
 • Məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər
4. Xidməti həyata keçirən struktur bölmənin adı
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
5. Xidmətin hüquqi əsası

1. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 29 may tarixli 251 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi Qaydası”

6. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları
 • Şəxsən
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • "DOST" mərkəzləri
8 Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • Şəxsən
9. Xidmətin nəticəsində imtina əsasları
 • Sənədlərin natamamlığı
 • Hüquqi əsası yoxdur
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Əhali: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
 • Əhali: Əcnəbilər (daimi yaşamaq hüququ olan)
 • Əhali: Vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşamaq hüququ olan)
11. Xidmətin icrasını təmin edən Nazirliyin struktur qurumu
 • DMA
12. Xidmətin həyata keçirilməsinin ümumi müddəti
 • gün
13. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti
10
14. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
 • dəqiqə
15. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
20
16. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
 • gün
17. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
10
18. DOST operatoru tərəfindən xidmətin icra müddəti üzrə standart (dəqiqə ilə)
20
19. Xidmət haqqı
 • Ödənişsiz
20. Xidmətin göstərilmə yeri
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
21. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər
 • Şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi
22. Xidmət üzrə addımlarla təlimat (DOST modeli)

Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu maddəsinə və “Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 may 2019-cu il tarixli 251 saylı qərarına müvafiq olaraq həyata keçirilir.

23. Xidmət zamanı istifadə edilən informasiya sistemləri (resurslar və məlumatlar)
 • e-sosial.az
 • MEİS (Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi)
24. MEİS-in strukturuna daxil olan altsistemlər
 • “Sənəd dövriyyəsi” (ESDAS) altsistemi
 • "Əmək və Məşğulluq" altsistemi
25. Xidmətin elektronlaşdırlma dərəcəsi
 • Tam
26. Xidmətin avtomatlaşdırılma dərəcəsi
 • Avtomatlaşdırılmayan

© 2023 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi