Asan Aç

Ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi

1. Xidmətin adı
Ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi
2. Xidmətin ID nömrəsi
01-06-00-00
3. Xidmətlər üzrə təsnifat
 • Ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi
4. Xidməti həyata keçirən struktur bölmənin adı
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
5. Xidmətin hüquqi əsası

1. "Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-сı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 1 may tarixli 118 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sosial yardımın alınması üçün şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlərin hesablanması Qaydası”

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 23 iyul tarixli 158 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında torpaqların normativ qiymətinin müəyyən edilməsi barədə Əsasnamə” 

6. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları
 • Özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə
 • Poçt vasitəsilə
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • "DOST" mərkəzləri
 • Çağrı mərkəzi
 • Elektron sistemlər
8 Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • Şəxsən
 • Qanuni nümayəndə vasitəsi ilə
 • Çağrı mərkəzi vasitəsilə
 • Proaktiv formada
 • Özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə
 • Poçt vasitəsilə
9. Xidmətin nəticəsində imtina əsasları
 • Sənədlərin natamamlığı
 • Hüquqi əsası yoxdur
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Əhali: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
 • Əhali: Əcnəbilər (daimi yaşamaq hüququ olan)
 • Əhali: Vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşamaq hüququ olan)
11. Xidmətin icrasını təmin edən Nazirliyin struktur qurumu
 • DOST Agentliyi
12. Xidmətin həyata keçirilməsinin ümumi müddəti
 • gün
13. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti
15
14. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
 • gün
15. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
15
16. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
 • gün
17. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
0
18. DOST operatoru tərəfindən xidmətin icra müddəti üzrə standart (dəqiqə ilə)
20
19. Xidmət haqqı
 • Ödənişsiz
20. Xidmətin göstərilmə yeri
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
21. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər
 • Şəxsiyyət vəsiqəsi
 • Təmsilçilik barədə ərizə (notariat orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş)
22. Xidmət üzrə addımlarla təlimat (DOST modeli)

1. "DOST" mərkəzinə müraciət etmiş ailəni təmsil edən şəxs özünəxidmət istiqaməti üzrə növbə götürür.

2. Növbəsinə uyğun olaraq Mərkəzdə özünəxidmət məqsədilə quraşdırılmış kompüter və ya xüsusi köşkə yaxınlaşır.

3. Ailəni təmsil edən şəxs ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün “Elektron hökumət” və ya Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “e-sosial” internet portallarında yerləşdirilmiş “ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətin edilməsi” elektron xidmətdən istifadə etməklə “Ərizə-bəyannamə”ni dolduraraq Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) altsisteminə  göndərir. 

4. Ailəni təmsil edən şəxs tərəfindən məlumatlar elektron formada VEMTAS-a daxil edilir və təsdiqlənir.

5. Elektron formada göndərilmiş müraciət qeydiyyata alındıqdan sonra istifadəçinin ekranına və ailəni təmsil edən şəxsin “Ərizə-bəyannamə”də qeyd etdiyi əks-əlaqə vasitələrinin birinə VEMTAS tərəfindən ərizənin qeydiyyat tarixi və nömrəsi haqqında bildiriş göndərilir.

6. Müraciətin qeydə alınması barədə müraciət edən şəxsə çap edilərək bildiriş verilir.

7. Müraciətin qəbul olunduğu gün VEMTAS tərəfindən seçilmiş Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə və ya “DOST” mərkəzlərinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi” Qaydalarının 3.7-ci bəndində göstərilən hallar istisna olmaqla, ailənin maddi-məişət şəraitinin müayinəsinin aparılması barədə tapşırıq göndərilir.

8. “DOST” mərkəzlərinin əməkdaşları “Ailənin maddi-məişət şəraitinin müayinəsi”ni müvafiq proqram təminatı ilə təchiz edilmiş xüsusi texniki avadanlıqlar vasitəsilə ailəni təmsil edən şəxsin iştirakı olmaqla video, foto çəkilişi və səs yazısı əsasında həyata keçirir və nəticələrini gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiqləyərək real vaxt rejimində VEMTAS-a ötürür.

9. VEMTAS tərəfindən xüsusi proqram təminatı vasitəsilə həmin məlumatların “Ərizə-bəyannamə”də əks olunan məlumatlarla uzlaşdırılaraq yoxlanılması həyata keçirilir.

10. Sosial yardımın alınması üçün müraciətlər VEMTAS tərəfindən 15 (on beş) iş günü müddətində araşdırılır və sosial yardımın təyin olunması və ya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə müvafiq qərar çıxarılır.

11. Məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunmadığı hallarda, VEMTAS tərəfindən ailəyə sosial yardımın təyin olunması barədə, uyğunsuzluq aşkar olunduğu hallarda isə sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar çıxarılır.

12. VEMTAS tərəfindən sosial yardımın təyin olunması barədə qərar çıxarıldığı hallarda sosial yardımın məbləği və təyin edilmə müddəti, təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar çıxarıldığı hallarda isə imtinanın səbəbləri göstərilməklə qərarın çıxarıldığı gün ailəni təmsil edən şəxsin “Ərizə-bəyannamə”də qeyd etdiyi əks əlaqə vasitələrinin birinə məlumat göndərilir

23. Xidmət zamanı istifadə edilən informasiya sistemləri (resurslar və məlumatlar)
 • e-sosial.az
 • MEİS (Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi)
24. MEİS-in strukturuna daxil olan altsistemlər
 • “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) altsistemi
 • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi
25. Xidmətin elektronlaşdırlma dərəcəsi
 • Tam
26. Xidmətin avtomatlaşdırılma dərəcəsi
 • Tam

© 2023 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi