Asan Aç

Dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişlərinin təyin edilməsi

1. Xidmətin adı
Dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişlərinin təyin edilməsi
2. Xidmətin məzmunu
3. Xidmətin aid olduğu təsnifat
  4. Xidməti həyata keçirən dövlət qurumunun adı
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (Dövlət Sosial Müdafiə Fondu)
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST Agentliyi)
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi (Sosial Xidmətlər Agentliyi)
  5. Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət qurumunun adı
   6. Xidmətin hüquqi əsası
   1. “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” 20 may 1997-ci il tarixli 296-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu.
   2. “Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” 05 oktyabr 1999-cu il tarixli 705-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu.
   3. “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” 18 may 2004-cü il tarixli 651-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu.
   4. “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında” 17 may 1996-cı il tarixli 705-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu.
   5. Dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 may 2021-ci il tarixli 1340 nömrəli Fərmanı.
   6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 20 fevral tarixli 56 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası" 
   7. Xidmətin həyata keçirilmə formaları
   • Xidmət yerinə şəxsən gəlməklə
   • Xidmət yerinə şəxsən və ya nümayəndəsi gəlməklə
   • Özünəxidmət (Elektron sistemlər vasitəsilə)
   • Poçt vasitəsilə
   8. Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması
    9. Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi
    10. Xidmət istifadəçisi barədə məlumat
    • Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
    11. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, xidmət haqqı, xidmət ödənişli olduqda ödənilmə üsulları
    12. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti
     13. Xidmətin göstərilmə yeri
     • DOST mərkəzləri və filiallarının inzibati binası
     • Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Mərkəzi və Regional Filiallarının inzibati binası
     • Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları
     14. Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları
     • Sənədlərin natamamlığı
     15. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması

     - hərbi qulluqçulara münasibətdə:

     • Şəxsiyyət vəsiqəsi
     • Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Sığortaolunanın ölüm haqqında şəhadətnaməsi (həlak olması halında)
     • Tibb müəssisəsinin həkim-məsləhət komissiyasının rəyi (xəsarət və ya xəstəlik nəticəsində 3 il müddətində ölüm halında)
     • Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi (xəbərsiz itkin düşmə və məhkəmə qərarı ilə ölmüş elan edilmə halında)
     • Hərbi-həkim komissiyasının qərarı (əlillik halında)
     • Şəxsin əlilliyini təsdiq edən sənəd (əlillik halında)
     • Xəsarətin dərəcəsi və səbəbi barədə hərbi-həkim komissiyasının qərarı (ağır, az ağır və yaxud yüngül dərəcəli xəsarət alması halında)
     • Sığortaolunan hərbi xidmətdə (toplanışda) xəstələnməsi nəticəsində xidmətdən (toplanışdan) buraxıldıqdan sonra üç il müddətində öldükdə, həkim komissiyasının rəyi

     - məhkəmə və hüquq mühafizə işçilərinə münasibətdə:

     • Şəxsiyyət vəsiqəsi
     • Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Sığortaolunanın ölümü haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Hadisənin sığortaolunanın xidməti vəzifərinin icrası ilə əlaqədar olması barədə rəy
     • Tibb müəssisəsinin həkim-məsləhət komissiyasının rəyi (xəsarət və ya xəstəlik nəticəsində 3 il müddətində ölüm və ağır, az ağır və yaxud yüngül dərəcəli xəsarət alması hallarında)
     • Şəxsin əlilliyini təsdiq edən sənəd (əlillik halında)

     - Milli Məclisin deputatına münasibətdə:

     • Şəxsiyyət vəsiqəsi
     • Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Sığortaolunanın ölümü haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Tibb müəssisəsinin həkim-məsləhət komissiyasının rəyi (xəsarət və ya xəstəlik nəticəsində 3 il müddətində ölüm və ağır, az ağır və yaxud yüngül dərəcəli xəsarət alması hallarında)
     • Şəxsin əlilliyini təsdiq edən sənəd (əlillik halında)

     - Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarına və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərə münasibətdə:

     • Şəxsiyyət vəsiqəsi
     • Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Sığortaolunanın ölümü haqqında şəhadətnamə (həlak olması halında)
     • Hadisənin sığortaolunanın xidməti vəzifərinin icrası ilə əlaqədar olması barədə rəy
     • Tibb müəssisəsinin həkim-məsləhət komissiyasının rəyi (xəsarət və ya xəstəlik nəticəsində 3 il müddətində ölüm və ağır, az ağır və yaxud yüngül dərəcəli xəsarət alması hallarında)
     • Şəxsin əlilliyini təsdiq edən sənəd (əlillik halında)

     Qeyd: “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.5-ci maddəsinə uyğun olaraq, sənədlər müvafiq dövlət orqanlarının (qurumlarının) elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) əldə edilir. Bunun mümkün olmadığı hallarda həmin sənədlər ərizəçi tərəfindən kağız daşıyıcılarda təqdim edilir.

     16. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar
     17. Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar
     18. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları
     • “e-sosial” portalı
     • Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi
     19. Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi
     • Qismən elektronlaşdırılıb
     20. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi
     • Avtomatlaşdırılmayıb

     © 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi