Asan Aç

“Əmək veteranı” adı və vəsiqəsinin verilməsi

1. Xidmətin adı
“Əmək veteranı” adı və vəsiqəsinin verilməsi
2. Xidmətin ID nömrəsi
06-09-16-00
3. Xidmətlər üzrə təsnifat
 • Sosial xidmət sahəsində göstərilən xidmətlər
4. Xidməti həyata keçirən struktur bölmənin adı
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
5. Xidmətin hüquqi əsası

1. "Veteranlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

2. Müharibə veteranı, silahlı qüvvələr veteranı və əmək veteranı adlarının verilməsi qaydası və şərtləri haqqında Əsasnamənin və müvafiq vəsiqələrin nümunəsinin, eskizinin və təsvirinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 22 sentyabr tarixli 216 nömrəli Qərarı

6. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları
 • Şəxsən
 • Qanuni nümayəndə vasitəsilə
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • "DOST" mərkəzləri
 • Çağrı mərkəzi
 • Elektron sistemlər
8 Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • Şəxsən
 • Qanuni nümayəndə vasitəsi ilə
 • Çağrı mərkəzi vasitəsilə
 • Özünəxidmət (elektron sistemlər) vasitəsilə
 • Poçt vasitəsilə
9. Xidmətin nəticəsində imtina əsasları
 • Sənədlərin natamamlığı
 • Hüquqi əsası yoxdur
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Əhali: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
 • Əhali: Əcnəbilər (daimi yaşamaq hüququ olan)
 • Əhali: Vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşamaq hüququ olan)
11. Xidmətin icrasını təmin edən Nazirliyin struktur qurumu
 • SXA
12. Xidmətin həyata keçirilməsinin ümumi müddəti
 • gün
13. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti
10
14. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
 • gün
15. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
2
16. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
 • gün
17. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
8
18. DOST operatoru tərəfindən xidmətin icra müddəti üzrə standart (dəqiqə ilə)
10
19. Xidmət haqqı
 • Ödənişsiz
20. Xidmətin göstərilmə yeri
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
21. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər
 • Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
 • Əmək kitabçasının surəti
 • 3x4 ölçüdə 2 ədəd fotoşəkil
 • “Əmək veteranı” adının alınması üçün Əsasnamədə nəzərdə tutulan təsdiqedici sənədlər.
22. Xidmət üzrə addımlarla təlimat (DOST modeli)

1. "DOST" mərkəzinə müraciət edən vətəndaş sosial xidmətlər istiqaməti üzrə növbə götürür.

2. Növbəsinə uyğun olaraq sosial xidmətlər üzrə müvafiq masaya yaxınlaşır.

3. Vətəndaş sənədləri sosial xidmətlər üzrə sosial agentə təqdim edir.

4. Mərkəzin sosial xidmət məsələləri üzrə sosial agenti tərəfindən sənədlərin tamlığı yoxlanılır.

5. Sosial agent “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemi vasitəsilə vətəndaşın işləyib-işləməməsini yoxlayır.

6. Sənədlərin tamlığı yoxlanıldıqdan sonra vətəndaş müraciət ərizəsi yazır (zərurət yarandıqda DOST könüllüləri tərəfindən vətəndaşa köməklik göstərilir).

7. Ərizənin elektron surəti və altsistemlərdən alınan məlumatlar müraciətə əlavə edilir.

8. Müraciət sosial agent tərəfindən vəsiqənin hazırlanması üçün aidiyyəti üzrə arxa ofisə - Sosial Xidmətlər Agentliyinə göndərilir.

9. Xidmətin göstərilmə müddətinin bitməsinə ən az bir iş günü qalmış sosial agent tərəfindən vətəndaşın e-sosial.az portalındakı şəxsi kabinetinə məlumat yerləşdirilir.

23. Xidmət zamanı istifadə edilən informasiya sistemləri (resurslar və məlumatlar)
 • e-sosial.az
 • MEİS (Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi)
24. MEİS-in strukturuna daxil olan altsistemlər
 • “Sənəd dövriyyəsi” (ESDAS) altsistemi
 • “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemi
 • “Pensiya” altsistemi
 • “Məşğulluq” altsistemi
 • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi
25. Xidmətin elektronlaşdırlma dərəcəsi
 • Elektronlaşdırılmayan
26. Xidmətin avtomatlaşdırılma dərəcəsi
 • Avtomatlaşdırılmayan

© 2023 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi