Asan Aç

Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası və sosial müdafiəsinin təşkil edilməsi

1. Xidmətin adı
Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası və sosial müdafiəsinin təşkil edilməsi
2. Xidmətin ID nömrəsi
09-03-00-00
3. Xidmətlər üzrə təsnifat
 • Sosial xidmət sahəsində göstərilən xidmətlər
4. Xidməti həyata keçirən struktur bölmənin adı
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
5. Xidmətin hüquqi əsası

1. 30 dekabr 2011-ci il tarixli, 275-IVQ nömrəli “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. 22 iyun 2010-cu il tarixli, 1058-IIIQ nömrəli “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

3. “Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 5 noyabr 2013-cü il tarixli, 320 nömrəli Qərarı

4. “Məişət zorakılığı törətmiş şəxslərin profilaktik qeydiyyata götürülməsi və həmin şəxslərlə tərbiyəvi-qabaqlayıcı işin aparılması Qaydası” təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 dekabr 2011-ci il tarixli, 206 nömrəli Qərarı

5. “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti Qaydası”nın və “Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin akkreditasiyası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 aprel 2012-ci il tarixli, 89 nömrəli Qərarı

6. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları
 • Şəxsən
 • Qanuni nümayəndə vasitəsilə
7. Xidmət üzrə istifadə olunan kommunikasiya kanalı
 • "DOST" mərkəzləri
 • Çağrı mərkəzi
 • Elektron sistemlər
8 Xidmət üzrə cavablandırma formaları
 • Şəxsən
 • Qanuni nümayəndə vasitəsi ilə
 • Çağrı mərkəzi vasitəsilə
9. Xidmətin nəticəsində imtina əsasları
 • Hüquqi əsası yoxdur
10. Xidmət istifadəçiləri
 • Əhali: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
 • Əhali: Əcnəbilər (daimi yaşamaq hüququ olan)
 • Əhali: Vətəndaşlığı olmayan şəxslər (daimi yaşamaq hüququ olan)
11. Xidmətin icrasını təmin edən Nazirliyin struktur qurumu
 • SXA
12. Xidmətin həyata keçirilməsinin ümumi müddəti
 • gün
13. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti
1
14. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
 • saat
15. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (ön ofis)
1
16. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
 • gün
17. Xidmətin həyata keçirilməsinin müddəti (arxa ofis)
1
18. DOST operatoru tərəfindən xidmətin icra müddəti üzrə standart (dəqiqə ilə)
60
19. Xidmət haqqı
 • Ödənişsiz
20. Xidmətin göstərilmə yeri
 • "DOST" mərkəzi
 • Regional "DOST" mərkəzi
 • "DOST" filialı
21. Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər
 • Müraciət edən şəxsin və ya məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi, əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin pasportu
 • Şəxsin məişət zorakılığına məruz qalması faktını təsdiqləyən müvafiq akt
22. Xidmət üzrə addımlarla təlimat (DOST modeli)

1. Məişət zorakılığına məruz qalan şəxs (onun qohumu, qanuni nümayəndəsi (qəyyumu, himayəçisi), bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları, habelə həmin şəxslərin razılığı ilə digər şəxslər) "DOST" mərkəzinə müraciət edərək sosial xidmətlər istiqaməti üzrə növbə götürür.

2. Növbəsinə uyğun olaraq sosial xidmətlər üzrə müvafiq masaya yaxınlaşır.

3. Mərkəzin hüquqşünası və psixoloqu tərəfindən məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslə sosial reabilitasiya və sosial müdafiənin təşkili məqsədilə söhbət aparılır, sosial reabilitasiyaya olan ehtiyacı müəyyənləşdirilir.

4. Məişət zorakılığı hadisəsi haqqında hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilir.

5. Şəxsin anonimliyi qorunmaq şərtilə xüsusi reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirilməsi üçün müraciət Sosial Xidmətlər Agentliyinə göndərilir.

23. Xidmət zamanı istifadə edilən informasiya sistemləri (resurslar və məlumatlar)
 • e-sosial.az
 • MEİS (Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi)
24. MEİS-in strukturuna daxil olan altsistemlər
 • “Sənəd dövriyyəsi” (ESDAS) altsistemi
 • “Vətəndaşların qəbulu” altsistemi
25. Xidmətin elektronlaşdırlma dərəcəsi
 • Elektronlaşdırılmayan
26. Xidmətin avtomatlaşdırılma dərəcəsi
 • Avtomatlaşdırılmayan

© 2023 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi