Asan Aç

Şəxslərin kvota yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

Kvota nədir?

Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin işə düzəlməsi məqsədi ilə işəgötürənlər üçün müəyyən olunmuş iş yerlərinin (işçilərin) minimum sayıdır.

Kimlər sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların kateqoriyasına aid edilirlər?

Kvota üzrə işlə təmin olunduqda işəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsi bağlanarkən hansı hal nəzərə alınır?

Müəssisələr üçün kvota müəyyən edilərkən və işəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsi bağlanarkən qadınların, yaşı 18-dən az olan işçilərin və əlilliyi olan şəxslərin işləməsi üçün müvafiq normativ hüquqi aktlarla qadağan olunan istehsalat sahələrinin siyahısı nəzərə alınır.

Kvota şamil edilməyən müəssisələr hansılardır?

Dövlət orqanları;

Mərkəzi və yerli seçkili orqanlar (seçki yolu ilə tutulmayan vəzifələr istisna olmaqla);

Elm və ali təhsil müəssisələri;

İşçilərinin orta illik siyahı sayı 25 nəfərdən az olan müəssisələr;

Hərbi qurumların, hüquq mühafizə, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat və prokurorluq orqanlarının tabeliyində olan dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən struktur bölmələri, penitensiar müəssisələr və istintaq təcridxanaları.

 

Müəssisə, idarə və təşkilatlar üçün kvota təyin edilərkən son hədd necə müəyyən olunur?

Kvota əmək bazarındakı vəziyyətdən asılı olaraq işçilərin orta illik siyahı sayının 5 faizindən çox olmamaq şərti ilə müəyyən olunur.

İşəgötürənlər üçün kvota necə müəyyən olunur?

İşçilərinin sayı 25-dən 50-dək olan müəssisələrdə işçilərin orta illik siyahı sayının 3 faizi (bir iş yerindən az olmamaqla) miqdarında; bu halda həmin iş yerlərindən biri əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmaqla;

İşçilərinin sayı 50-dən 100-dək olan müəssisələrdə işçilərin orta illik siyahı sayının 4 faizi miqdarında (işçilərin orta illik siyahı sayının 2 faizi əlilliyi olan şəxslər nəzərdə tutulmaqla);

İşçilərinin sayı 100-dən çox olan müəssisələrdə işçilərin orta illik siyahı sayının 5 faizi miqdarında (işçilərin orta illik siyahı sayının 2.5 faizi əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmaqla).

Kvota ilə müəyyən olunmuş iş yerləri ilə təmin olunmaq istəyən şəxs hara müraciət etməlidir?

Müəssisələr üçün kvota ilə müəyyən olunmuş iş yerlərinə işçilərin qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və ya "DOST" mərkəzlərinin göndərişi ilə həyata keçirilir. Kvota üzrə iş yerlərinə göndərişin verilməsini yuxarıda qeyd olunan qurumlar həyata keçirir.

Hansı hallar işəgötürən tərəfindən kvota iş yerinə göndəriş verilmiş şəxsin işə qəbulundan imtina kimi qiymətləndirilir?

İşəgötürən tərəfindən "Göndəriş"in ikinci hissəsində müvafiq qeydlər aparılmaqla Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarına və ya "DOST" mərkəzlərinə təqdim edilməsi halları işə qəbul etməkdən imtina kimi qiymətləndirilir.

Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər işə qəbul olunmaq üçün birbaşa işəgötürənə müraciət edə bilərmi?

Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər işə düzəlmək üçün birbaşa müəssisələrə müraciət edə bilərlər və belə hallarda işəgötürənlər Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarına və ya "DOST" mərkəzlərinə ən geci 5 gün müddətində məlumat vermək şərtilə, müəyyən olunmuş kvota hesabına onları işə qəbul edə bilərlər.

Kvota üzrə iş yerində yeni vakansiya yarandıqda bu məlumat necə və neçə gün müddətində ötürülməlidir?

Kvota tətbiq olunan müddətdə kvota üzrə müəyyən edilmiş iş yerində vakansiya yarandığı təqdirdə, işəgötürənlər 5 gün müddətində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarına və ya "DOST" mərkəzlərinə məlumat verməlidirlər.

İşəgötürənlərin kvota ilə bağlı inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasının səbəbləri nələrdir?

Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxsləri onlar üçün kvota müəyyən olunmuş iş yerlərinə qəbul etməmək;

Kvota üzrə işə qəbul edilənlər və işdən çıxarılanlar haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə müvafiq forma üzrə aylıq hesabat təqdim etməmək.

Kvota ilə bağlı inzibati cərimələr işəgötürəndən hansı formalarda tutulur?

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş inzibati cərimələr işəgötürən - vəzifəli şəxsin (rəhbərin) əmək haqqından və ya digər gəlirlərindən tutulur.

Kvota ilə bağlı inzibati cərimələr nə qədərdir?

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və ya "DOST" mərkəzləri tərəfindən göndəriş verilmiş sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin onlar üçün kvota üzrə müəyyən olunmuş iş yerlərinə qəbul edilməməsinə görə işəgötürənlər min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Bunları bilmək lazımdır

İşəgötürənlər hər ilin 1 iyul tarixinə olan məlumata əsasən müəssisədəki iş yerlərinin sayı, işçilərin orta illik siyahı sayı haqqında Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarına avqust ayının 1-dək rəsmi məlumat verməlidirlər.

Kvota üzrə işçilərin sayı oktyabr ayının 15-dək yerli icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə təsdiq olunur.

Kvota ilə bağlı qərardan çıxarış 15 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları tərəfindən müəssisələrə çatdırılır.

 

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi