Asan Aç

Aylıq sosial müavinətlər

Sosial müavinət nədir?

Ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və birdəfəlik ödənilən pul vəsaitidir.

 

Müavinət almaq hüququ olan şəxslər kimlərdir?

 

Qanuvericiliyə görə əmək qabiliyyətli olmayan şəxslər kimlərdir?

Əlilliyi olan şəxslər, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci və 8-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatan şəxslər, vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatmamış (əyani təhsil alanlar təhsili bitirənədək, lakin 23 yaşdan çox olmamaqla), yaxud 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladları

 

Sosial müavinətlərin təyin olunması üçün müraciətin edilməsi

Sosial müavinətin təyin olunması üçün şəxs müavinət almaq hüququ yarandıqdan sonra yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölməsinə, “DOST” mərkəzinə və ya “Şəhid ailələri üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə" müraciət edə bilər.

 

Sosial müavinətlərin təyin olunmasına baxılması müddəti

Müavinətin təyin olunması barədə müraciətə qeydə alındığı gündən ən geci 10 (on) gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir. Müavinətin təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar qəbul edildikdə, 5 (beş) gün müddətində imtinanın səbəbləri göstərilməklə, müraciət edən şəxsə rəsmi məlumat verilir. Müraciət edən şəxsin bu qərardan inzibati qaydada yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət etmək hüququ var.

 

Sosial müavinətlərin keçmiş dövr üçün ödənilməsi

Sosial müavinətlər onu almaq hüququ olduğu təqdirdə ən çoxu müraciət edildiyi tarixdən əvvəlki üç il üçün ödənilir.

 

Aylıq sosial müavinətlərin növləri

 

Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən inzibati və yardımçı vəzifələri tutan dövlət qulluqçuları pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən çıxdıqda və dövlət qulluğu vəzifəsində minimum 15 il qulluq stajına və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmadıqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Ömürlük

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Dövlət qulluqçusu yenidən dövlət qulluğuna qəbul edildikdə

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

Müavinətin məbləği dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə, işdən çıxdığı aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta aylıq məvacibinə əsasən müəyyən edilir.

Bu halda 12 təqvim ayından az dövlət qulluğunda çalışmış dövlət qulluqçusuna müavinət faktiki qulluq edilmiş tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. Dövlət məvacibi vəzifə maaşından, mükafatlardan və vəzifə maaşına əlavələrdən (dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsinə, qulluq stajına və s. görə verilən əlavələr) ibarətdir. Aylıq müavinətin miqdarı dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə bu Qaydaya əsasən hesablanan dövlət məvacibinin 15 faizini təşkil edir. 

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Şəxsiyyət vəsiqəsi
2

Ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı

3

Dövlət qulluqçusunun pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə dövlət qulluğundan könüllü işdən çıxmasını təsdiq edən əmək kitabçası

4

Əlilliyə görə könüllü işdən çıxdıqda, dövlət qulluqçusunun əlilliyi barədə tibbi-sosial ekspert komissiyasının müayinə aktından çıxarış

5

Dövlət qulluqçusunun məvacibi barədə dövlət orqanının arayışı

 

Yaşa görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Şəxslərin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci və 8- ci maddələri ilə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, onlar (01.01.2020-ci il tarixindən) sosial müavinət ala bilərlər.

63 yaşına çatmış kişilər və 60 yaşına çatmış qadınlar (kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır)

Beş və daha çox uşaq doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınların yaş həddi 5 il azaldılmaqla

18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını səkkiz yaşınadək tərbiyə etmiş anaların yaş həddi 5 il azaldılmaqla

Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud ana valideynlik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan, təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, habelə 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, həmçinin 5 və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərin yaş həddi 5 il azaldılmaqla.

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Ömürlük

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Şəxs əmək fəaliyyətinə başladıqda

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

220 manat

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

5 və daha çox uşağı doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları 8 yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün:

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Qadının 5 və daha çox uşaq doğub onları 8 yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı

 

Əlilliyi müəyyən edilmiş övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün:

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Əlilliyi müəyyən edilmiş övladını 8 yaşınadək tərbiyə etməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı

 

Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud ana valideynlik hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı və ya əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını növbəti nikah bağlamadan, təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən atalara, habelə 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən atalara, həmçinin 5 və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərə yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün:

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Atanın 5 və daha çox uşağı və ya əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyütməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
2

Ananın ölüm haqqında şəhadətnaməsinin və ya analıq hüququndan məhrum edilməsi barədə məhkəmənin qərarının surəti

 

5 və daha çox uşağı 8 yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərə yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün:

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Qəyyumluğu təsdiq edən sənədin surəti
2

Qəyyum kişinin 5 və daha çox uşağı 8 yaşınadək böyütməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı

 

5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən atalara yaşa görə müavinətin təyin edilməsi üçün:

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Atanın 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyütməsi barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
2

Uşağın övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsinin surəti

 

Əlilliyə görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) qərarı əsasında əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda.

Qeyd: “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 24 fevral 2006-cı il tarixli 373 nömrəli Fərmanına əsasən “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qismində Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi nəzərdə tutulur.

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Əlillik müddətinə

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Şəxs əmək pensiyası hüququ qazandıqda

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

Ailə başçısını itirməyə görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda

Yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq valideynlərdən, qardaş, bacı, baba və nənələrdən biri vəfat etmiş şəxsin 8 yaşınadək uşaqlarına baxdıqda və işləmədikdə

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Şəxs əmək pensiyası hüququ qazandıqda

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

120 manat

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
2 Ailə başçısının ölüm haqqında şəhadətnaməsi (və ya onun xəbərsiz itkin düşməsi, yaxud ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmənin qərarının surəti)

 

Hansı halda şəxsin ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət və ya əmək pensiyasını seçmək hüququ vardır?

Ailə başçısını itirməyə görə hesablanmış əmək pensiyasının sığorta hissəsinin onlardan hər birinə düşən məbləği “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin məbləğindən az olduqda, əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər biri ailə başçısını itirməyə görə pensiya əvəzinə ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət almaq hüququna malikdir. Bu Qanun 01.01.2020-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir.

 

3 yaşınadək uşağa qulluğa görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

3 yaşınadək uşağa qulluq göstərən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən şəxs qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən şəxs qismən ödənişli sosial məzuniyyətə çıxdığı gündən məzuniyyət müddətinə

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən şəxs qismən ödənişli sosial məzuniyyətdən qayıtdıqda

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

Bir yaş yarımadək uşağa qulluğa görə - 44 AZN, uşağın bir yaş yarımdan üç yaşınadək qulluğa görə isə - 28 AZN məbləğində müəyyənləşdirlib. 

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Xidmət elektron formada göstərilir.

 

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddətə

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqda və ya vəfat etdikdə

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət — 120 AZN məbləğində müəyyənləşdirlib

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Şəxsin müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmasına dair Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin arayışı

 

 

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəyyum (himayəçi) təyin edilmiş şəxslərin “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən sosial yardım almaq hüququ olduqda və barəsində qəyyumluq (himayəçilik) təyin edilmiş uşaqlar tam dövlət təminatında olmadıqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəyyumluq (himayəçilik) müəyyən edildiyi müddətə

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəyyumluq (himayəçilik) ləğv edildikdə

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

 120 manat

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Valideynlik hüququndan və ya valideyn himayəsindən məhrumolma haqqında məhkəmənin qərarının surəti
2

Qəyyumluğu (himayəçiliyi) təsdiq edən sənəd

 

1 yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Ailənin “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən ünvanlı sosial yardım almaq hüququ olduqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Uşağın bir yaşı tamam olan ayın sonunadək

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Uşağın bir yaşı tamam olan ayın sonunda

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

100 manat

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına “Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən ödənilən müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

“Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallarda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Müddət “Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilir.

 

Müavinətin ödənişi nə vaxt dayandırılır?

Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin öhdəsində olan uşağı 18 yaşına çatdıqda

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

Keçmiş Prezidentə ödənilməli olan aylıq pensiyanın 50 faizi məbləğində (Keçmiş Prezident səlahiyyət müddətində vəfat etdikdə keçmiş Prezidentə ödənilməli olan pensiya məbləğində)

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Şəxsiyyət vəsiqəsi
2

Ərizə təqdim edən şəxsin bank hesab nömrəsi

3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölüm haqqında şəhadətnaməsi

4

Uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri

5

Nikah haqqında şəhadətnamə

 

Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Beşdən çox uşaq doğub tərbiyə edən qadınlara, uşaqların sağ olması şərti ilə, bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşağı (yəni altıncı uşaq) bir yaşına çatdıqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonunadək

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

 Hər uşağa görə 105 manat

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı

 

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və yaxud bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq və ya birdəfəlik müavinət

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

 

Tələb olunan sənədlərin siyahısı
1 Ailə tərkibi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin arayışı
2

İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formada tərtib olunmuş akt və ya peşə xəstəliyinə dair Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsin V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun arayışı və işəgötürən tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmadığına görə istehsalatda işçi ilə bədbəxt hadisənin baş verməsi barədə məhkəmənin qərarı

3

Aylıq ödəncin hansı tarixədək ödənilməsini təsdiq edən sənəd

 

Övladlığa götürülən uşağa görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası övladlığa götürülən uşaq üçün (uşağın övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi təqdim edildikdə)

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Övladlığa götürülən uşağa görə müavinət - uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonunadək təyin edilir

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

200 manat

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

Övladlığa götürülən 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağa görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

0-18 yaş arası 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşaq üçün (uşağın övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi təqdim edildikdə)

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Övladlığa götürülən uşağa görə müavinət-uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonunadək təyin edilir.

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

 600 manat

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

Himayədar ailəyə verilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) arasında 0-18 yaş arası uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlanıldıqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair bağlanılmış müqavilənin qüvvədə olduğu müddətə

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

0-6 yaş arası uşağa görə 355 manat

7-13 yaş arası uşağa görə 375 manat

14-18 yaş arası uşağa görə 395 manat

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

Himayədar ailəyə verilmiş 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə müavinət

 

Müavinət hansı halda təyin olunur?

Himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) arasında 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlanıldıqda

 

Müavinət hansı müddətə təyin edilir?

Himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair bağlanılmış müqavilənin qüvvədə olduğu müddətə

 

Müavinətin məbləği neçə manatdır?

0-6 yaş arası uşağa görə 395 manat

7-13 yaş arası uşağa görə 415 manat

14-18 yaş arası uşağa görə 435 manat

 

Müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada təyin edilir.

 

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi