Asan Aç

Sosial sığorta hadisələri hansılardır?

Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir:

• pensiya yaşına çatmaq;
• əlilliyin müəyyən edilməsi;
• ailə başçısını itirmək;
• əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövr üçün);
• hamiləlik və doğum;
• uşağın anadan olması;
• uşağa qulluq;
• ölüm;
• sanatoriya-kurort müalicəsi zərurəti.
Məcburi dövlət sosial sığortası bu maddədə göstərilən bütün hadisələr üzrə, könüllü (əlavə) sosial sığorta isə tərəflərin seçdiyi sığorta hadisələri üzrə tətbiq edilir.

© 2021 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi