Asan Aç

Sosial sığorta hadisələri hansılardır?

Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir:

 

  • pensiya yaşına çatmaq;
  • əlilliyin müəyyən edilməsi;
  • ailə başçısını itirmək;
  • əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövr üçün);
  • hamiləlik və doğum;
  • uşağın anadan olması;
  • uşağa qulluq;
  • ölüm;
  • sanatoriya-kurort müalicəsi zərurəti.

Məcburi dövlət sosial sığortası bu maddədə göstərilən bütün hadisələr üzrə, könüllü (əlavə) sosial sığorta isə tərəflərin seçdiyi sığorta hadisələri üzrə tətbiq edilir.

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi