Asan Aç

Yeni və yenidən qurulmuş müəssisələrin, obyektlərin, istehsalat vasitələrinin əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin edən sertifikat - pasportun verilməsi

1. Xidmətin adı
Yeni və yenidən qurulmuş müəssisələrin, obyektlərin, istehsalat vasitələrinin əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin edən sertifikat - pasportun verilməsi
2. Xidmətin məzmunu

Yeni və ya yenidən qurulmuş müəssisələrin, obyektlərin, istehsalat vasitələrinin istismara buraxılmasına icazə verilməsi üçün onların əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və sertifikat-pasportun verilməsi

3. Xidmətin aid olduğu təsnifat
 • Əmək münasibətləri
4. Xidməti həyata keçirən dövlət qurumunun adı
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST Agentliyi)
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (Nazirlik) yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti (Xidmət)
5. Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət qurumunun adı
  6. Xidmətin hüquqi əsası
  • Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”
  • “Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 387 nömrəli Fərmanı
  7. Xidmətin həyata keçirilmə formaları
  • Xidmət yerinə şəxsən və ya nümayəndəsi gəlməklə
  • Poçt vasitəsilə
  • Elektron qaydada
  8. Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması
  • Elektron qaydada
  • Birbaşa (yerində)
  • Poçt vasitəsilə
  • Çağrı mərkəzi vasitəsilə
  9. Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi

  Yeni və ya yenidən qurulmuş müəssisələrin, obyektlərin, istehsalat vasitələrinin əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin edən sertifikat-pasport verilir və ya verilməsindən imtina edilir

  10. Xidmət istifadəçisi barədə məlumat
  • Hüquqi şəxslər
  • Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər
  11. Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, xidmət haqqı, xidmət ödənişli olduqda ödənilmə üsulları
  • Müddət: 30 (otuz) iş günü
  • Xidmət haqqı: Ödənişsiz

   

  12. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti
  • Elektron qaydada 7/24
  • Digər hallarda iş günlərində iş saatları ərzində
  13. Xidmətin göstərilmə yeri
  • DOST mərkəzləri və filiallarının inzibati binası
  • Dövlət Əmək Müffəttişlik Xidmətin Aparatı və regional şöbələrinin inzibati binası
  14. Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları
  • Sənədlərin natamamlığı
  • Hüquqi əsasın olmaması
  15. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması
  • Müraciət məktubu
  • Yeni və ya yenidən qurulmuş müəssisənin, obyektin, istehsal vasitəsinin əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə standartlara, normalara və qaydalara uyğunluğuna dair təsdiqedici sənədlər
  • Müraciət nümayəndə vasitəsilə edildikdə nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiqləyən sənəd

            Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb edilən sənədləri elektron qaydada əldə etmək mümkün            olmadıqda kağız daşıyıcıda təqdim edilir

  16. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar
  • İşəgötürən və ya onun nümayəndəsi DOST mərkəzinə və filiallarınavə ya Xidmətə elektron və ya fiziki olaraq müraciət edir
  • Müraciətin tamlığı və ona əlavə edilmiş sənədlər yoxlanılır
  • Yeni və ya yenidən qurulmuş müəssisənin, obyektin, istehsal vasitəsinin əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə standartlara, normalara və qaydalara uyğunluğu yoxlanılır və sertifikatın verililb-verilməməsi barədə qərar qəbul edilir
  • Nəticəsi barədə işəgötürənə və ya onun qanuni nümayəndəsinə müvafiq sənəd təqdim edilir
  17. Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar

  "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən xidmət istifadəçiləri xidmətin göstərilməsindən edilən imtinadan 30 gün müddətində yuxarı səlahiyyətli orqana inzibati qaydada şikayət verə bilər. İnzibati şikayətin forması "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə daxil olduğu gündən "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər

  18. Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları
  • “e-sosial” portalı
  • “Elektron hökumət” portalı
  • Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi
  19. Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi
  • Elektronlaşdırılmayıb
  20. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi
  • Avtomatlaşdırılmayıb

  © 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi