Asan Aç

Əlillik

Bu səhifədə əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunma prosesı haqqında ətraflı məlumatlar yer almışdır.
Bu səhifədə sosial-psixoloji və sosial-pedaqoji xidmətlər haqqında məlumatlar yer almışdır.
Bu səhifədə əlilliyin qiymətləndirilməsi qaydası və əlilliyin müəyyən olunması meyarları ilə bağlı zəruri məlumatlar yer almışdır.
Bu səhifədə istehsalatda bədbəxt hadisə, onun nəticələri, qazanılmış peşə xəstəlikləri və ödənişləri haqqında məlumatlar yer almışdır.

© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi